Quy trình dịch vụ

Trang chủ Quy trình dịch vụ

Quy trình dịch vụ tại PIMA Digital

LÀM RÕ YÊU CẦU

PIMA Digital nhận và làm rõ yêu cầu của khách hàng về dự án, đặc biệt là mục tiêu, mong muốn đạt được

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Nghiên cứu thị trường, lĩnh vực kinh doanh, phân tích đối thủ & nguồn lực hiện có của khách hàng

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Dựa vào kết quả bước 1 và 2, PIMA Digital đề xuất giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí, đạt hiệu quả lâu dài

KÝ KẾT HỢP TÁC

Làm rõ quyền, trách nhiệm & phạm vi công việc giữa PIMA Digital và khách hàng, tiến hành ký kết hợp tác

TRIỂN KHAI, BÁO CÁO, ĐO LƯỜNG

Lập kế hoạch chi tiết, phân bổ nhân sự thực hiện, kiểm tra & đo lường, tối ưu liên tục để đạt được mục tiêu